روش تعویض کارتریج پرینتر اچ پی ۱۲۷

هنگامی که یک تونر کارتریج به پایان عمر مفید خود رسیده و خالی می شود پرینتر شما را وادار به تعویض تونر کارتریج کرده ، شما در این حالت می توانید تعداد محدودی برگ با همان کیفیت قبلی چاپ کنید

  1. بالا بردن درب کامل اسکنر. : درب روی دستگاه را بلند کنید

۲: بازکردن درب پوشش بالا

درب بالایی روی کارتریج را باز کنید

۳- بیرون آوردن کارتریج.

تونر کارتریج را از داخل دستگاه خارج نمایید

۴- خارج کردن کارتریج از داخل پک : خارج کردن کارتریج جدید از داخل کیسه و قرار دادن تونر کارتریج قبلی در داخل کیسه جهت بازیافت

۵- بررسی نوار پلمپ نارنجی رنگ کارتریج : از پلمپ کارتریج مطمئن شده با چک کردن نوار نارنجی

گیره نارنجی 
پلمپ نارنجی رنگ روی چیپست کارتریج

  1. کشیدن گیره نارنجی رنگ به بیرون ، نوار پلمپ را به طور کامل از داخل تونر کارتریج به بیرون بکشید.

۶- جدا کردن گیره نارنجی روی چیپست

درام کارتریج که به رنگ سبز می باشد را لمس کنید

۷: کارتریج را به آرامی تکان دهید

  1. زبانه نارنجی رنگ را با انگشت گرفته و به سمت بیرون بکشید.

۸: خارج کردن زبانه

  1. کارتریج را به صورت افقی و تراز نگه داشته و داخل دستگاه قرار دهید.

۹: جا زدن تونر کارتریج

  1. بستن درب رویی.

۱۰: درب روی کارتریج را ببندید

  1. پایین آوردن درب اسکنر.

۱۱: درب اسکنر را به آرامی به سمت پایین هدایت کرده تا کامل بسته شود

دیدگاه‌ها ۰

*
*