ارسال فکس با پرینتر HP127

اطمینان حاصل کنید که مراحل نصب فکس را به پایان رسانده باشید.

ارسال فکس از روی شیشه

مراحل ارسال فکس از روی شیشه را دنبال کنید ، این امر باید در یک زمان انجام شود.

توجه : به تصاویر دقت کنید ممکن است عکس شبه پرینتر شما نباشد اما مراحل ارسال با چاپگر شما یکسان است.

 1. دکمه پاور پرینتر را فشار دهید تا روشن شود.
 2. اگر داخل ADF بالای دستگاه کاغذ وجود دارد آن را خارج نمایید.

توجه : اگر کاغذ هم روی ADF باشد و هم روی شیشه دستگاه سند روی ADF را ارسال خواهد کرد نه روی شیشه را.

 1. درب اسکنر را به سمت بالا ببرید.
 2. روی کاغذ را به سمت پایین روی شیشه قرار داده و به علامت سایز کاغذ توجه کرده  کاغذ را با گوشه سمت چپ شیشه فیکس کنید.

شکل ۱ : روش قرار دادن کاغذ روی شیشه

 1. درب اسکنر را به سمت پایین ببرید.
 2. بر روی کنترل پنل با استفاده از صفحه عددی شماره مورد نظر را وارد کنید.
 3. دکمه استارت فکس را فشار دهید ( ). چاپگر شروع به ارسال فاکس خواهد کرد.

توجه : اگر اسناد شما بیشتر از یک صفحه باشد پیغام برگ دیگر به شما نمایش داده می شود ، چنانچه بیشتر است گزینه YES را انتخاب کنید در غیر این صورت گزینه NO.

ارسال فکس از طریق ADF

مراحل ارسال فکس از ADF را دنبال کنید.

گام اول : قراردادن کاغذ روی سی نی ADF

برای قرار دادن کاغذ روی سی نی ( Try ) ADF مراحل زیر را انجام دهید.

 1. پرینتر را روشن کنید.
 2. بررسی وضعی کاغذ . پاره پاره ، چاک دار ، چروکیده و یا کاغذ خم.

شکل ۲ : اسناد آسیب دیده را جایگزین کنید

 1. لبه های کاغذ ها را روی سطح صاف ضربه بزنید تا از هر ۴ طرف با هم برابر شوند.
 2. در صورت لزوم از اهرم تنظین کاغذ روی سی نی استفاده کنید.
 3. روی کاغذ را به سمت بالا قرار دهید .
 4. قرار دادن کاغذ روی سی نی طوری که لبه کاغذ داخل شود.

شکل ۳ : نحوه قرار دادن کاغذ روی ADF

 1. فشار دادن کاغذ به سمت چپ تا چاپگر کاغذ را خوانده و روی کنترل پنل پیغام . Document Load نمایش داده شود
 2. تنظیم اهرم عرضی روی سی نی تا جای که کاغذ را فیکس کند.

شکل ۴ : نحوه تنظیم کاغذ روی سی

گام دوم : ارسال سند توسط فکس

این مراحل را جهت فکس سند دنبال کنید.

 1. در کنترل پنل با استفاده از صفحه کلید عددی شماره مورد نظر را بگیرید.
 2. دکمه ارسال فکس را بزنید ( ). پرینتر شروع به ارسال فکس خواهد کرد.

توجه : اگر چاپگر جهت ارسال از روی شیشه اسکن کرد عمل لود کاغذ خوب انجام نشده ، عملیات فکس را لغو و مجدد تلاش کنید

دیدگاه‌ها ۰

*
*