آموزش تعویض کاتریج پرینتر HP127

تعویض تونر کارتریج

هنگامی که یک تونر کارتریج به پایان عمر مفید خود رسیده و خالی می شود پرینتر شما را وادار به تعویض تونر کارتریج کرده ، شما در این حالت می توانید تعداد محدودی برگ با همان کیفیت قبلی چاپ کنید

 1. بالا بردن درب کامل اسکنر.

۱: درب روی دستگاه را بلند کنید

 1. باز کردن درب پوشش بالا

۲: درب بالایی روی کارتریج را باز کنید

 1. بیرون آوردن کارتریج.

۳: تونر کارتریج را از داخل دستگاه خارج نمایید

 1. خارج کردن کارتریج جدید از داخل کیسه و قرار دادن تونر کارتریج قبلی در داخل کیسه جهت بازیافت.

۴: خارج کردن کارتریج از داخل پک

 1. بررسی نوار پلمپ نارنجی رنگ کارتریج.

۵: از پلمپ کارتریج مطمئن شده با چک کردن نوار نارنجی

۱ – گیره نارنجی 
۲ –
پلمپ نارنجی رنگ روی چیپست کارتریج

 1. کشیدن گیره نارنجی رنگ به بیرون ، نوار پلمپ را به طور کامل از داخل تونر کارتریج به بیرون بکشید.

۶: جدا کردن گیره نارنجی روی چیپست

 1. کارتریج را به صورت افقی گرفته و به آرامی تکان دهید

درام کارتریج که به رنگ سبز می باشد را لمس کنید

۷: کارتریج را به آرامی تکان دهید

 1. زبانه نارنجی رنگ را با انگشت گرفته و به سمت بیرون بکشید.

۸: خارج کردن زبانه

 1. کارتریج را به صورت افقی و تراز نگه داشته و داخل دستگاه قرار دهید.

۹: جا زدن تونر کارتریج

 1. بستن درب رویی.

۱۰: درب روی کارتریج را ببندید

 1. پایین آوردن درب اسکنر.

۱۱: درب اسکنر را به آرامی به سمت پایین هدایت کرده تا کامل بسته شود

دیدگاه‌ها ۰

*
*